Folketingstidende i papirudgave ophører

Fra og med Folketingsåret 2009-2010 udkommer Folketingstidende ikke længere i papirform, og den officielle udgave af lovforslag, love etc. skal nu findes online. I den anledning lancerer Folketinget en nye hjemmeside – folketingstidende.dk, som fra 6. oktober vil indeholde alt det man tidligere har kunnet finde i papirudgaven af Folketingstidende.

FT har altid har været et vigtigt værktøj for os, og denne ændring har været længe undervejs. Det har stået klart i en del år nu at dette var vejen at gå, og hvis der på den nye hjemmeside bliver mulighed for pdf-print, hvilket det ser ud til, så er det jo også en opgradering i forhold til det vi har adgang til nu via ft.dk. Så gode nyheder, både for os og ikke mindst for miljøet.

Ugeskrift for Skat ophører i papirform

Tre år nåede Ugeskrift for Skat fra Forlaget Thomson Reuters at udkomme i papirform, inden de nu har valgt at lade det overgå til kun at være elektronisk fra 1. september 2009.

Det virker som en fornuftig beslutning, og lad os se om ikke flere andre af Thomson Reuters tidsskrifter følger efter.