Thomson bliver til Karnov

Thomson Reuters Professional skifter i dag navn til Karnov Group. Det internationale Thomson Reuters har valgt at frasælge den skandinaviske del, som er blevet købt af GMT Communications Partners.

Dermed vender forlaget tilbage til at bruge Karnov som en del af navnet, hvilket giver god mening da produktet Karnov nok er forlagets mest kendte. Med ejerskiftet følger en del praktiske og designmæssige ændringer, så som produktnavne, hjemmesideadresse samt logo:

Vi har endnu ikke hørt noget om at ejerskiftet skulle betyde ændringer i prisstrukturen på Karnov Groups mange produkter, men herfra anbefaler vi at man ikke holder vejret i forventning om prisnedsættelser.

Ugeskrift for Skat ophører i papirform

Tre år nåede Ugeskrift for Skat fra Forlaget Thomson Reuters at udkomme i papirform, inden de nu har valgt at lade det overgå til kun at være elektronisk fra 1. september 2009.

Det virker som en fornuftig beslutning, og lad os se om ikke flere andre af Thomson Reuters tidsskrifter følger efter.