Schultz interviewer et af vores medlemmer

Schultz, der jo inden længe er klar med deres Schultz Legal Research, har haft lejlighed til at tage en snak med et af vores medlemmer, Christina Jønby, der er videnchef hos Kromann Reumert. Det er der kommet et interessant interview ud af, som du kan læse her: “Videndeling er en del af vores DNA”.

Retsinfo får nyt layout

Pr. tirsdag d. 21. april 2020 har Retsinformation fået nyt layout! Det tidligere var ellers lige ved at være gammelt nok til at være retro. Stort tillykke til Civilstyrelsen med det nye flotte layout, og så vidt vi kan forstå af den sparsomme kommunikation omkring ændringen, så er der også kommet en ny søgemotor – også tillykke med det.

Tip: Når du er inde på siden, så klik på ‘Søg’ for oven til højre for at få en oversigt over samtlige 164.769 dokumenter der er at finde i Retsinfo. Heldigvis med en handy mulighed for at afgrænse resultaterne i venstre side.

Her på dag 2 viser det sig desværre at nogle links til dokumenter i Retsinformation ikke virker, men det får de sikkert hurtigt fikset. Civilstyrelsen arbejder i hvert fald på sagen.

ERFA-dagen 2019 – teaser

Som noget nyt prøver vi at afholde en ERFA-dag, altså en hel dag i InfoErfas tegn. Indtil videre ved vi at det bliver i Aarhus engang i midten af september, men som medlem skal du se nærmere i den mail du har modtaget ang. en Doodle for at finde en dato.

Dagen kommer som minimum til at indeholde besøg hos mindst to advokatkontorer i Aarhus, og en guidet tour af det juridiske bibliotek på universitetet, også kaldet AU Library, Bartholins Allé. Dertil kommer selvfølgelig vores normale ERFA-møde. For deltagere fra København vil der være ekstra mulighed for at netværke i toget til og fra Aarhus.

Mere info vil komme både her og på mail.

Justitia siger farvel

Justitia

Djøf Forlag har valgt at lukke for tidsskriftet Justitia, så nr. 6 fra 2018, der udkom i januar i år, blev det sidste. Det blev til 41 årgange med afhandlinger fra jurastuderende, til glæde for mange af landets jurister, samt andre studerende. Der har i mange tilfælde været tale om forfatternes første gang på tryk.

hjemmesiden nævner forlaget selv at behovet for et tidsskrift som Justitia er dalet, da mange afhandlinger jo i dag i forvejen publiceres andre steder. Forordet til det sidste nummer nævner også lige at antallet af abonnenter er dalet, modsat portoudgifterne.

Dermed må vi nok endegyldigt afskrive muligheden for at se en onlineudgave af Justitia, der i alle årene kun er kommet i trykt form. Heldigvis kan man stadig søge efter artiklerne via Artikelbasen hos Bibliotek.dk.