Juridisk Ugebrev Skat stopper papirudgaven

Fra 2010 udkommer Juridisk Ugebrev Skat fra Magnus Informatik ikke længere i papirudgave, men overgår til at være en mail man får tilsendt en gang om ugen. Som med papirudgaven er der ret frie rettigheder, så man har mulighed for at videresende mailen til fx de ansatte i ens skatteafdeling, uden at skulle købe ekstra licenser.

Naturen siger tak, og mon ikke mange læsere vil finde det mere bekvemt og ikke mindst hurtigere, fremover at modtage ugebrevet i elektronisk form.

Folketingstidende i papirudgave ophører

Fra og med Folketingsåret 2009-2010 udkommer Folketingstidende ikke længere i papirform, og den officielle udgave af lovforslag, love etc. skal nu findes online. I den anledning lancerer Folketinget en nye hjemmeside – folketingstidende.dk, som fra 6. oktober vil indeholde alt det man tidligere har kunnet finde i papirudgaven af Folketingstidende.

FT har altid har været et vigtigt værktøj for os, og denne ændring har været længe undervejs. Det har stået klart i en del år nu at dette var vejen at gå, og hvis der på den nye hjemmeside bliver mulighed for pdf-print, hvilket det ser ud til, så er det jo også en opgradering i forhold til det vi har adgang til nu via ft.dk. Så gode nyheder, både for os og ikke mindst for miljøet.

Ugeskrift for Skat ophører i papirform

Tre år nåede Ugeskrift for Skat fra Forlaget Thomson Reuters at udkomme i papirform, inden de nu har valgt at lade det overgå til kun at være elektronisk fra 1. september 2009.

Det virker som en fornuftig beslutning, og lad os se om ikke flere andre af Thomson Reuters tidsskrifter følger efter.