Thomson bliver til Karnov

Thomson Reuters Professional skifter i dag navn til Karnov Group. Det internationale Thomson Reuters har valgt at frasælge den skandinaviske del, som er blevet købt af GMT Communications Partners.

Dermed vender forlaget tilbage til at bruge Karnov som en del af navnet, hvilket giver god mening da produktet Karnov nok er forlagets mest kendte. Med ejerskiftet følger en del praktiske og designmæssige ændringer, så som produktnavne, hjemmesideadresse samt logo:

Vi har endnu ikke hørt noget om at ejerskiftet skulle betyde ændringer i prisstrukturen på Karnov Groups mange produkter, men herfra anbefaler vi at man ikke holder vejret i forventning om prisnedsættelser.

Juridisk Ugebrev Skat stopper papirudgaven

Fra 2010 udkommer Juridisk Ugebrev Skat fra Magnus Informatik ikke længere i papirudgave, men overgår til at være en mail man får tilsendt en gang om ugen. Som med papirudgaven er der ret frie rettigheder, så man har mulighed for at videresende mailen til fx de ansatte i ens skatteafdeling, uden at skulle købe ekstra licenser.

Naturen siger tak, og mon ikke mange læsere vil finde det mere bekvemt og ikke mindst hurtigere, fremover at modtage ugebrevet i elektronisk form.

Philip Glaser Books udpeget som kontakt for Globe Law i DK

Philip Glaser Books – tidligere English Books – er blevet udpeget som kontaktboghandler for forlaget Globe Law and Business i Danmark. Så for dem af os der ikke allerede bruger Philips gode service til udenlandske bogbestillinger, er det måske værd at huske næste gang man skal bestille noget fra Globe.