DJØF overtager Tidsskrift for Miljø

Fra 1. december 2012 har DJØF Forlag overtaget “Tidsskrift for Miljø” fra Magnus Informatik. Emnemæssigt giver det vist god mening at Magnus skiller sig af med et tidsskrift der handler om miljø, og ifølge følgebrevet til sidste nummer af TfM, har DJØF ambitioner om at videreudvikle produktet, hvilket der heller ikke har været meget af hos Magnus, siden det overgik fra at hedde “Miljøabonnementet” tilbage i 2004. Fx kunne man jo håbe på at DJØF vil overveje at lave en onlineudgave af TfM, hvilket Magnus aldrig fik gjort. Gerne en der også indeholder ældre numre, tak.

Vi mangler stadig at modtage nr. 12 fra 2012, som burde komme sidst i december, men det vides ikke om det skal komme fra DJØF, eller om det stadig kommer fra Magnus. Det vides heller ikke om forlagsskiftet kommer til at betyde noget for prisen.

Thomson bliver til Karnov

Thomson Reuters Professional skifter i dag navn til Karnov Group. Det internationale Thomson Reuters har valgt at frasælge den skandinaviske del, som er blevet købt af GMT Communications Partners.

Dermed vender forlaget tilbage til at bruge Karnov som en del af navnet, hvilket giver god mening da produktet Karnov nok er forlagets mest kendte. Med ejerskiftet følger en del praktiske og designmæssige ændringer, så som produktnavne, hjemmesideadresse samt logo:

Vi har endnu ikke hørt noget om at ejerskiftet skulle betyde ændringer i prisstrukturen på Karnov Groups mange produkter, men herfra anbefaler vi at man ikke holder vejret i forventning om prisnedsættelser.