Nordisk Juridisk Biblioteksmøde 2015

Det er tid til at sætte kryds i kalenderen, hvis du er interesseret i konferencen Nordisk Juridisk Biblioteksmøde. Denne gang er det Norges tur til at stå for arrangementet, og det kommer til at foregå i Bergen, fra onsdag d. 10. til fredag d. 12. juni 2015.

Sidst der blev afholdt NJBM, var i sommeren 2012 i Uppsala, Sverige.

Farvel til DFID

Torsdag d. 4. april 2013 sagde vi farvel til DFID – Dansk Forening for Information og Dokumentation. Foreningen har skrantet et stykke tid, og nu var det altså blevet tid til at lukke og slukke, ved en reception på Cafe Hack i Aarhus. Alle medlemmer var inviteret til at komme og netværke en sidste gang og så ellers sige farvel til foreningen der blev oprettet i 1959.

DFID har arrangeret kurser, møder og ture, bl.a. til USA og Bruxelles. De har også udgivet deres eget blad, “Informationsspecialisten”.

Der var dukket ca. 20 medlemmer op, inkl. bestyrelsen. Der blev holdt taler, spist tapas og snakket om de mange arrangmenter foreningen har stået for. En del InfoErfa-medlemmer har også været med i DFID, og tre var mødt op til receptionen.

Alting har jo sin tid, og tiden var åbenbart løbet fra DFID. Vi siger tak for denne gang, og håber også fremover at møde DFIDs medlemmer i andre sammenhænge.

DJØF overtager Tidsskrift for Miljø

Fra 1. december 2012 har DJØF Forlag overtaget “Tidsskrift for Miljø” fra Magnus Informatik. Emnemæssigt giver det vist god mening at Magnus skiller sig af med et tidsskrift der handler om miljø, og ifølge følgebrevet til sidste nummer af TfM, har DJØF ambitioner om at videreudvikle produktet, hvilket der heller ikke har været meget af hos Magnus, siden det overgik fra at hedde “Miljøabonnementet” tilbage i 2004. Fx kunne man jo håbe på at DJØF vil overveje at lave en onlineudgave af TfM, hvilket Magnus aldrig fik gjort. Gerne en der også indeholder ældre numre, tak.

Vi mangler stadig at modtage nr. 12 fra 2012, som burde komme sidst i december, men det vides ikke om det skal komme fra DJØF, eller om det stadig kommer fra Magnus. Det vides heller ikke om forlagsskiftet kommer til at betyde noget for prisen.

Projektrapport om e-bøger på et advokatkontor

Kamilla Egefelt fra Bech-Bruun, har som sidste led af  hendes Bibliotekar DB-uddannelse, skrevet projektrapport om brug af faglitterære e-bøger på et advokatkontor. Der er flere spændende pointer undervejs, og rapporten giver et godt billede af hvor praktisk anvendelige e-bøger på iPads kan være – eller måske kan blive.

Du kan hente projektrapporten “Faglitterære E-bøger – en undersøgelse af iPad’ens plads i en moderne advokatvirksomhed” her.

Nordisk Juridisk Biblioteksmøde 2012 – program

Hermed den lovede opdatering ang. det juridiske biblioteksmøde i Sverige til sommer. Der er nu kommet program for konferencen og der er også åben for tilmeldinger. Der mangler dog en lille detalje, nemlig prisen.

Læs mere på konferencens hjemmeside.